رسم نمودار

برای رسم نمودار در اکسل ابتدا محدوده ای از سلولها که می خواهیم بر اساس آن نمودار رسم شود را انتخاب می کنیم . سپس روی دکمه Insert Chart  از نوار ابزار Standard کلیک می کنیم و وارد برنامه چهار مرحله ای رسم نمودار می شویم که توضیح مختصر این چهار مرحله به شرح زیر می باشد :

مرحله اول : در این مرحله نوع نمودار را انتخاب می کنیم .برای ترسیم نمودار ، ابتدا باید در مورد نوع نمودار تصمیم گیری کرد. نوع نموداری که انتخاب میکنیم به نوع داده هایی که باید ارائه شوند و روش استفاده از آنها بستگی دارد. تمام نمودارها برای نشان دادن همه انواع داده ها مناسب نیستند. بعضی از آنها برای نشان دادن نحوه تغییر موارد مورد بحث در طول زمان و بعضی دیگر برای نشان دادن صفت های مجموعه ای از مقادیر نسبت به کل مناسب میباشند.

بعد از انتخاب نوع نمودار با کلیک روی دکمه Next به مرحله بعد می رویم .

مرحله دوم : در این مرحله محدوده ای از سلولها که می خواهیم بر اساس آن نمودار رسم شود را تعریف می کنیم . ( چون این کار را در ابتدا انجام داده ایم به مرحله بعد می رویم .

مرحله سوم : این مرحله شامل شش برگه زیر می باشد :

  •  برگه Titles : در این برگه به ترتیب برای نمودار و محور های افقی و عمودی می توانیم عنوان دلخواه بنویسیم .
  • برگه Axes : این برگه شامل گزینه های زیر است :
    •  الف- Category(x) Axis اگر در کنار این کادر تیک خورده باشد ، مقادیر روی محور X نشان داده میشوند و اگر تیک نخورده باشد نشان داده نمیشوند.
    •  ب- Value (Y) Axis اگر در کنار این کادر تیک خورده باشد، مقادیر روی محور Y نشان داده میشوند در غیر این صورت نمایش داده نمیشوند.
  • برگه Grid Line : در این برگه با انتخاب گزینه های داده شده  می توانیم خطوط راهنمای افقی و عمودی بر روی نمودار رسم کنیم .
  • برگه Legend : با گزینه های ارائه شده در این برگه می توانیم محل Legond یا راهنمای نمودار را مشخص کنیم .
  • برگه Data Label : با گزینه های ارائه شده در این برگه می توانیم اطلاعات نمودار را بر روی ستونها نمایش دهیم .
  • برگه Data Table : در این برگه با انتخاب گزینه Show Data Table جدول مقادیر نمودار در زیرآن ظاهر میشود.

مرحله چهارم : در این مرحله با انتخاب یکی از گزینه های زیر مقصد نمودار را انتخاب می کنیم .

الف- As New Sheet : این گزینه نمودار را در یک Sheet جدید با اسم دلخواه ( اسم پیش فرض Chart 1 است) ایجاد میکند.

ب- As Object in : این گزینه نمودار را در هر Sheet که ما انتخاب میکنیم ، ( از Sheet های موجود ) رسم میکند و نمودار رسم شده قابل جابجا کردن و تغییر اندازه نیز میباشد.

نکته مهم : اگر بعد از رسم نمودار بخواهیم به مراحل چهارگانه مراجعه کنیم باید روی سطح نمودار رسم شده راست کلیک کرده و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنیم :

Chart Type -------------  مرحله اول

 Source Data------------  مرحله دوم

Chart Options ----------  مرحله سوم

Location -----------------  مرحله چهارم

+ نوشته شده توسط وحید فرزام |